Domain Name Forum  

Go Back   Domain Name Forum > Web Hosting Forum > Running a Web Hosting Business

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-16-2012, 10:43 PM
mrhai107 mrhai107 is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 8
Default MU CMC AlphaTest 15/11 - Open 13h 24/11 New Wing

MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đ*n : http://4r.mucmc.com
* T*i Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Ho*ng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Quote:
Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi T*i Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
Quote:
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Ch*nh Thức 19h Ng*y 18-11-2012


Reply With Quote
  #2  
Old 11-17-2012, 01:32 AM
mrhai107 mrhai107 is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 8
Default MU CMC AlphaTest 15/11 - Open 13h 24/11 New Wing

MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đ*n : http://4r.mucmc.com
* T*i Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Ho*ng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Quote:
Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi T*i Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
Quote:
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Ch*nh Thức 19h Ng*y 18-11-2012


Reply With Quote
  #3  
Old 11-17-2012, 10:10 PM
mrhai107 mrhai107 is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 8
Default MU CMC AlphaTest 15/11 - Open 13h 24/11 New Wing

MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đ*n : http://4r.mucmc.com
* T*i Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Ho*ng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Quote:
Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi T*i Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
Quote:
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Ch*nh Thức 19h Ng*y 18-11-2012


Reply With Quote
  #4  
Old 11-19-2012, 12:44 AM
mrhai107 mrhai107 is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 8
Default MU CMC AlphaTest 15/11 - Open 13h 24/11 New Wing

MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đ*n : http://4r.mucmc.com
* T*i Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Ho*ng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Quote:
Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi T*i Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
Quote:
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Ch*nh Thức 19h Ng*y 18-11-2012


Reply With Quote
  #5  
Old 11-19-2012, 06:58 AM
mrhai107 mrhai107 is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 8
Default MU CMC AlphaTest 15/11 - Open 13h 24/11 New Wing

MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đ*n : http://4r.mucmc.com
* T*i Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Ho*ng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Quote:
Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi T*i Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
Quote:
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Ch*nh Thức 19h Ng*y 18-11-2012


Reply With Quote
  #6  
Old 11-20-2012, 01:39 AM
mrhai107 mrhai107 is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 8
Default MU CMC AlphaTest 15/11 - Open 13h 24/11 New Wing

MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đ*n : http://4r.mucmc.com
* T*i Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Ho*ng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Quote:
Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi T*i Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
Quote:
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Ch*nh Thức 19h Ng*y 18-11-2012


Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -4. The time now is 07:08 PM.

| Webmaster Forum | | Domain Name Forum |Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.