Domain Name Forum

Domain Name Forum (http://www.domainnameforum.org/index.php)
-   Hosting Software and Control Panels (http://www.domainnameforum.org/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Dia - Phần mềm vẽ biểu đồ, sơ đồ (http://www.domainnameforum.org/showthread.php?t=152743)

ptmhedieu 07-01-2012 06:57 AM

Dia - Phần mềm vẽ biểu đồ, sơ đồ
 
Dia - Phần mềm vẽ biểu đồ, sơ đồ
Bạn có thể sử dụng Dia một cách linh hoạt để vẽ một loạt các biểu đồ, sơ đồ với độ tùy chỉnh cao.

http://m1.download.com.vn/Data/image...g5/17/dia3.jpg
Các t*nh năng của Dia bao gồm:
- In ấn nhiều trang.

- Xuất sang nhiều định dạng (EPS, SVG, CGM v* PNG)

- Sử dụng tùy chỉnh hình dạng.

Phần mềm Dia rất hữu *ch để vẽ sơ đồ UML, bản đồ mạng…

DOWNLOAD

http://adf.ly/AFN93


nguồn: http://3capkinh.eazy.vn

hutbephotmb24h 09-05-2017 10:41 PM

Quote:

Originally Posted by ptmhedieu (Post 154090)
Dia - Phần mềm vẽ biểu đồ, sơ đồ
Bạn có thể sử dụng Dia một cách linh hoạt để vẽ một loạt các biểu đồ, sơ đồ với độ tùy chỉnh cao.

http://m1.download.com.vn/Data/image...g5/17/dia3.jpg
Các t*nh năng của Dia bao gồm:
- In ấn nhiều trang.

- Xuất sang nhiều định dạng (EPS, SVG, CGM v* PNG)

- Sử dụng tùy chỉnh hình dạng.

Phần mềm Dia rất hữu *ch để vẽ sơ đồ UML, bản đồ mạng…

DOWNLOAD

http://adf.ly/AFN93
nguồn: http://3capkinh.eazy.vn

Thanks for the great information you shared. It is very helpful to me!


All times are GMT -4. The time now is 09:24 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.