Domain Name Forum

Domain Name Forum (http://www.domainnameforum.org/index.php)
-   Free Web Hosting Discussions And Reviews (http://www.domainnameforum.org/forumdisplay.php?f=82)
-   -   Hostingviet.vn: chương trình tri ân KH domain .vn 100k - Domain QT 10k (http://www.domainnameforum.org/showthread.php?t=154003)

hostingviet_vn 07-24-2013 01:21 PM

Hostingviet.vn: chương trình tri ân KH domain .vn 100k - Domain QT 10k
 
K*nh thưa Quý khách h*ng![/b]
Trước tiên, Hostingviet.vn xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách h*ng với dịch vụ của hostingviet.vn! Sự ủng hộ của Quý khách h*ng l* sự động viên để chúng tôi nỗ lực cho một dịch vụ ho*n hảo hơn.[/b]

Bắt đầu từ ng*y 20/07/2013 đến hết ng*y 20/08/2013, hostingviet.vn áp dụng ch*nh sách sau đây:
Khách h*ng mua gói host cá nhân trở lên, thì tên miền sẽ áp dụng giá:
- Với tên miền .vn, ph* đăng ký duy trì năm đầu tiên chỉ còn 100.000VND/năm.
- Với tên miền quốc tế (.com, .net, .info) thì ph* duy trì năm đầu tiên chỉ còn 10.000VND/năm.

Chi tiết chương trình xem tại đây


Bảng giá hosting xem tại đây:


- Dịch vụ hosting Host cá nhân: http://hostingviet.vn/hosting.html


- Dịch vụ host d*nh cho doanh nghiệp: http://hostingviet.vn/host-doanh-nghiep.html


Liên hệ:


Mr. Văn


đt: 04.66.567.555 hotline: 01656 95 86 88


Yahoo/Skype: vannt_99


Email: trungvan@hostingviet.vn


http://hostingviet.vn/campaign/conte...ingviet.vn.pngXin chân th*nh cảm ơn Quý khách!
Hostingviet.vn[/i]

hostingviet_vn 08-15-2013 04:08 PM

RE: Hostingviet.vn: chương trình tri ân KH domain .vn 100k - Domain QT 10k
 
Hostingviet.vn: chương trình tri ân KH domain .vn 100k - Domain QT 10k


K*nh thưa Quý khách h*ng!
Trước tiên, Hostingviet.vn xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách h*ng với dịch vụ của hostingviet.vn! Sự ủng hộ của Quý khách h*ng l* sự động viên để chúng tôi nỗ lực cho một dịch vụ ho*n hảo hơn.
Click v*o link để biết thêm chi tiết: http://bit.ly/1aY8XhM
Bắt đầu từ ng*y 20/07/2013 đến hết ng*y 20/08/2013, hostingviet.vn áp dụng ch*nh sách sau đây:
Khách h*ng mua gói host cá nhân trở lên (Gia hạn tối thiểu 1 năm), thì tên miền sẽ áp dụng giá:
- Với tên miền .vn, ph* đăng ký duy trì năm đầu tiên chỉ còn 100.000VND/năm.
- Với tên miền quốc tế (.com, .net, .info) thì ph* duy trì năm đầu tiên chỉ còn 10.000VND/năm.


Chi tiết chương trình xem tại đây
Bảng giá hosting xem tại đây:
- Dịch vụ hosting Host cá nhân: http://hostingviet.vn/hosting.html
- Dịch vụ host d*nh cho doanh nghiệp: http://hostingviet.vn/host-doanh-nghiep.html


Liên hệ:


Mr. Văn
đt: 04.66.567.555 hotline: 01656 95 86 88
Yahoo/Skype: vannt_99
Email: trungvan@hostingviet.vn


Xin chân th*nh cảm ơn Quý khách!
Hostingviet.vn


All times are GMT -4. The time now is 03:29 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.